Γραφείο Συνδέσμου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΔΑΔΕ)

 

Kαστοριάς 4 , 15344

 Γέρακας Αττική.

Τηλ/FAX: + 310 2106824092

Email : gpma@otenet.gr

www.gpma.gr

 

Η επικοινωνία του ΣΔΑΔΕ με τα μέλη γίνεται με τους εξής τρόπους :


Επιστολές
Ε-mail
Αναγγελίες Εκδηλώσεων
Website
Ηλεκτρονικό Περιοδικό "PEOPLE MATTERS"

Εκδηλώσεις