Ετήσιοι Απολογισμοί


Oι Ετήσιοι Απολογισμοί του ΣΔΑΔΕ γίνονται κάθε χρόνο κατά την διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που συνδυάζεται συνήθως και με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Στόχος είναι η ενημέρωση όλων των μελών της κοινότητας για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς καθώς επίσης και για τα μελλοντικά σχέδια .


Αρχεία:  
2016 Ετήσιος Απολογισμός  
2015 Ετήσιος Απολογισμός  
2014 Ετήσιος Απολογισμός  
2013 Eτήσιος Απολογισμός Αθήνα  
2012 Eτήσιος Απολογισμός Αθήνα  
2011 Ετήσιος Απολογισμός Βορείου Ελλάδος  
2011 Eτήσιος Απολογισμός Αθήνα  
2010 Ετήσιος Απολογισμός  
2009 Ετήσιος Απολογισμός Βορείου Ελλάδος  
2009 Ετήσιος Απολογισμός Αθήνα  
2008 Ετήσιος Απολογισμός Βορείου Ελλάδος  
2008 Ετήσιος Απολογισμός Αθήνα  
2007 Ετήσιος Απολογισμός  
2006 Ετήσιος Απολογισμός  
2004 Ετήσιος Απολογισμός  
2003 Ετήσιος Απολογισμός  
2002 Ετήσιος Απολογισμός  
2001 Ετήσιος Απολογισμός  

Εκδηλώσεις