Εκδηλώσεις

image description

Κοινωνική Προσφορά : Συνεργασία ΣΔΑΔΕ - ΚΑΡΙΕΡΑ

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, σε μία δύσκολη περίοδο, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για τη χώρα μας, ο ΣΔΑΔΕ με τη στήριξη της ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την εργασία.

image description

Συνέδριο ECHR & ΣΔΑΔΕ

The word “Sustainability” is difficult to define since sustainability is a dynamic and evolving concept. As a result, this concept can take on many different meanings and represents different things to different people. The definition also varies within different contexts and is sometimes confused with other concepts such as corporate social responsibility.

image description

Creativity & Ιnnovation 2012

Collaboration GPMA with CRF CRF Annual International Conference 3-4 October 2012 ,Athens

Εκδηλώσεις