Συνάντηση Γνώσης Μάρτιος 2013

Επιστροφή
27.03.2013

Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΟΑΕΔ Ενημέρωση – Διευκρινήσεις – Προτάσεις Τετάρτη  27 Μαρτίου 2013, ώρα 10.00-14.00 Αίγλη Ζαππείου.

Δήλωση συμμετοχής :

Υπεύθυνη Γραφείου ΣΔΑΔΕ  210 6824092, gpma@otenet.gr

Εκδηλώσεις