Συνάντηση Γνώσης - September 2012

Επιστροφή
20.09.2012

Συνάντηση γνώσης  με θέμα τις νομοθετικές παρεμβάσεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων ,τις αλλαγές στο ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο και την αποσαφήνιση θεμάτων που διαμορφώνουν το νέο εργασιακό πρότυπο.


Αρχεία:   Δήλωση Συμμετοχής   Συνάντηση Γνώσης ΣΔΑΔΕ 20 Σεπτεμβρίου 2012  

Εκδηλώσεις