Πρόσκληση Better Future Play - Open House Days - 20 & 21 Μαρτίου 2017

Επιστροφή
16.02.2017
Open_House_Days

H Better Future πρωτοπορεί εγκαινιάζοντας την προσπάθειά της για την εισαγωγή της έννοιας του παιχνιδιού (Play) στο χώρο εργασίας. Με βάση τη μεθοδολογία LEGO® Serious Play® και άλλες πρακτικές εφαρμογές της φιλοσοφίας Learning through Play, σχεδιάζει και υλοποιεί μοναδικές υπηρεσίες και εκδηλώσεις με σκοπό να βοηθήσει στην ανακάλυψη του τι μπορεί να διδάξει το παιχνίδι σχετικά με τη μετάλλαξη του κόσμου μας.

Η πρόσκληση στα Open House Days σκοπό έχει να ενημερώσει του επαγγελματίες του HR για τις δυνατότητες, το νόημα και τις εφαρμογές της μεθοδολογίας μέσα από μια προσωπική, πρωτότυπη και δημιουργική εμπειρία.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας στο συνημμένο αρχείο.


Αρχεία:   BETTER FUTURE - OPEN DAY INVITATION  

Εκδηλώσεις