Εκδήλωση Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας – Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Επιστροφή
19.09.2014
Εκδήλωση Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας

Αγαπητά μέλη,

Οι εκλογές της 23ης Ιουνίου 2014 ανέδειξαν εκτός από το ΔΣ του ΣΔΑΔΕ και μία εξαιρετικά ενεργή Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας η οποία αποτελείται από τους:
Σοφία Ευαγγελίδου,  Πρόεδρο  Διοικούσας Επιτροπής ⁄ Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας, ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ
Μαρία Δαλακούρα, Υπεύθυνη Οικονομικών & Οργάνωσης ⁄ Plant HR Manager, E.I. Παπαδόπουλος ΑΕ
Στέλιος Σωτηρίου, Υπεύθυνο Επιμόρφωσης, Δημοσιότητας & Εκδηλώσεων ⁄ ΗR Generalist, Kleemann

Η πρώτη επίσημη εκδήλωση του Παραρτήματος για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ στη Βόρεια Ελλάδα θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 (επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση).

Θα χαρούμε ιδιαίτερα, εφόσον η Εταιρία σας δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, να αποστείλετε την πρόσκληση αυτή στους αντίστοιχους συναδέλφους σας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από το ΔΣ του ΣΔΑΔΕΑρχεία:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΒΕ - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

Εκδηλώσεις