Συνάντηση Γνώσης : ΣΔΑΔΕ – LINKAGE : HR LEADER SERIES

Επιστροφή
15.11.2012


Aναγνωρίζοντας την πίεση που όλοι βιώνουμε για μεγάλο συνεχές  διάστημα και τον περιορισμό   χρόνου που διαθέτουμε για ολοήμερες ενημερώσεις , αποφασίσαμε μέσα πάντα  στο πλαίσιο των συναντήσεων γνώσης, να διοργανώνουμε καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, μικρές πρωινές συναντήσεις με διαφορετικό θέμα κάθε φορά.


Σκοπός των συναντήσεων αυτών θα είναι η παρουσίαση  και η ανταλλαγή απόψεων  πάνω σε  θέματα  που  σχετίζονται με την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων για την ενδυνάμωση του ρόλου μας.


Η πρώτη μας συνεργασία είναι  με την  Εταιρία Linkage  ως “Learning Partner “ με την οποία θα έχουμε μέσα στην επερχόμενη χρονιά 4 συνολικά τέτοιες συναντήσεις γνώσης  με τον τίτλο  “HR Leader Series”.

Η πρώτη μας συνεργασία είναι  με την  Εταιρία Linkage  ως “Learning Partner “ με την οποία θα έχουμε μέσα στην επερχόμενη χρονιά 4 συνολικά τέτοιες συναντήσεις γνώσης  με τον τίτλο  “HR Leader Series”.


Αρχεία:   ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΔΑΔΕ   ΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_LEADER_SERIES_1   Isaacson_Flyer   ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΔΑΔΕ - HR LEADER SERIES  

Εκδηλώσεις